بازسازی و نوسازی انواع آسانسور

بازسازی و نوسازی,Reconstruction and modernization,افزایش بهره وری آسانسور,مصرف انرژی ,اسانسور,تعویض موتور, تزئینات داخلی کابین,تابلو فرمان

بازسازی و نوسازی آسانسور عبارتست ازعملیاتی که توسط آن و با صلاحدید و منطبق بر نظر کارفرمایان محترم-ارتقاء و افزایش بهره وری آسانسور-بهینه سازی مصرف انرژی در آسانسور-تعویض موتور ، تابلو فرمان و سایر تجهیزات بدلیل افت کیفیت ، فرسودگی و یا خرابی-تعویض کابین فرسوده و یا اعمال تغییرات در تزئینات داخلی کابین-سایر عملیاتی که مصداق بازسازی و نوسازی آسانسور میباشد-جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره در این زمینه میتوانید با کارشناسان شرکت امداد صعود متین تماس حاصل فرمائید

بازسازی و نوسازی (Reconstruction and modernization)

بازسازی و نوسازی آسانسور عبارتست ازعملیاتی که توسط آن و با صلاحدید و منطبق بر نظر کارفرمایان محترم یک یا تمامی موارد مندرج در ذیل تامین میگردد .

  • ارتقاء و افزایش بهره وری آسانسور
  • بهینه سازی مصرف انرژی در آسانسور
  • افزایش سرعت و کیفیت حرکتی و یا ایستایی بهتر
  • تعویض موتور ، تابلو فرمان و سایر تجهیزات بدلیل افت کیفیت ، فرسودگی و یا خرابی
  • استاندارد سازی و انطباق سیستم با مبانی اصولی استاندارد جهت اخذ گواهی استاندارد آسانسور
  • تعویض کابین فرسوده و یا اعمال تغییرات در تزئینات داخلی کابین
  • سایر عملیاتی که مصداق بازسازی و نوسازی آسانسور میباشد

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره در این زمینه میتوانید با کارشناسان شرکت امداد صعود متین تماس حاصل فرمائید .