آسانسورهای هیدرولیک

اسانسور هیدرولیک,ترافیک کم مسافر,بالابر خودرو,فاقد طراحی اسانسور,جک مستقیم,جک غیر مستقیم,اسانسور پانورامیک,ساختمانهای مسکونی,ویلاهای دوبلکس,دفاتر اداری تا 4 طبقه,فضاهای داخلی بناها

آسانسور هیدرولیک یکی از بهترین گزینه های انتخابی برای ساختمانهای با ترافیک کم مسافر ( حداکثر 7 توقف ) و عمدتا

آسانسور هیدرولیک یکی از بهترین گزینه های انتخابی برای ساختمانهای با ترافیک کم مسافر ( حداکثر 7 توقف ) و عمدتا" تجاری ، فضاهای داخلی بناها ،  استفاده بعنوان بالابر خودرو و جابجایی عمودی بار و یا ساختمانهای قدیمی (که فاقد طراحی آسانسور میباشند) هستند و عموما" دارای سرعت 0/63 متر بر ثانیه میباشند که تا سرعت 1 متر بر ثانیه نیز تولید میشوند . آسانسورهای هیدرولیک به لحاظ عملکرد به دو دسته عمده جک مستقیم- مرکزی و جک غیرمستقیم - کناری تقسیم میشوند . استفاده از آسانسورهای هیدرولیک برای کاربرد در موارد ذیل توصیه میگردند :

ساختمانهای مسکونی تا پنج طبقه ، منازل ویلایی دوبلکس و تریبلکس ، بیمارستانها و کلینیکهای تا سه طبقه ، دفاتر اداری تا چهار طبقه ، آسانسورهای مسافری-باری فروشگاهها ، آسانسورهای معلول بر وآسانسورهای پانورامیک زیبای هتلها .

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در خصوص تعیین نوع آسانسورهیدرولیک مورد نظر میتوانید با کارشناسان ما تماس بگیرید .